Menu
United Kingdom
 • Global
 • United States
 • United Kingdom
 • Andorra
 • Argentina
 • Argentina
 • Austria
 • Austria
 • Australia
 • Australia
 • Belgium
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Bulgaria
 • Bolivia
 • Bolivia
 • Brazil
 • Brazil
 • Canada
 • Canada
 • Switzerland
 • Switzerland
 • Chile
 • Chile
 • Colombia
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Costa Rica
 • Cyprus
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Czech Republic
 • Germany
 • Germany
 • Denmark
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Ecuador
 • Estonia
 • Estonia
 • Spain
 • Spain
 • Finland
 • Finland
 • France
 • France
 • United Kingdom
 • Greece
 • Greece
 • Guatemala
 • Guatemala
 • Hong Kong
 • Hong Kong
 • Honduras
 • Honduras
 • Hungary
 • Hungary
 • Indonesia
 • Indonesia
 • Ireland
 • Ireland
 • Israel
 • Israel
 • Iceland
 • Iceland
 • Italy
 • Italy
 • Japan
 • Japan
 • Lithuania
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Luxembourg
 • Latvia
 • Latvia
 • Monaco
 • Malta
 • Malta
 • Mexico
 • Mexico
 • Malaysia
 • Malaysia
 • Nicaragua
 • Nicaragua
 • Netherlands
 • Netherlands
 • Norway
 • Norway
 • New Zealand
 • New Zealand
 • Panama
 • Panama
 • Peru
 • Peru
 • Philippines
 • Philippines
 • Poland
 • Poland
 • Portugal
 • Portugal
 • Paraguay
 • Paraguay
 • Romania
 • Romania
 • Sweden
 • Sweden
 • Singapore
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovakia
 • El Salvador
 • El Salvador
 • Thailand
 • Thailand
 • Turkey
 • Turkey
 • Taiwan
 • Taiwan
 • United States
 • Uruguay
 • Uruguay
 • Viet Nam
 • Viet Nam
 • South Africa
 • South Africa
daily
 • daily
 • weekly
11/12/2018
 • 11/12/2018
 • 11/11/2018
 • 11/10/2018
 • 11/09/2018
 • 11/08/2018
 • 11/07/2018
 • 11/06/2018
 • 11/05/2018
 • 11/04/2018
 • 11/03/2018
 • 11/02/2018
 • 11/01/2018
 • 10/31/2018
 • 10/30/2018
 • 10/29/2018
 • 10/28/2018
 • 10/27/2018
 • 10/26/2018
 • 10/25/2018
 • 10/24/2018
 • 10/23/2018
 • 10/22/2018
 • 10/21/2018
 • 10/20/2018
 • 10/19/2018
 • 10/18/2018
 • 10/17/2018
 • 10/16/2018
 • 10/15/2018
 • 10/14/2018
 • 10/13/2018
 • 10/12/2018
 • 10/11/2018
 • 10/10/2018
 • 10/09/2018
 • 10/08/2018
 • 10/07/2018
 • 10/06/2018
 • 10/05/2018
 • 10/04/2018
 • 10/03/2018
 • 10/02/2018
 • 10/01/2018
 • 09/30/2018
 • 09/29/2018
 • 09/28/2018
 • 09/27/2018
 • 09/26/2018
 • 09/25/2018
 • 09/24/2018
 • 09/23/2018
 • 09/22/2018
 • 09/21/2018
 • 09/20/2018
 • 09/19/2018
 • 09/18/2018
 • 09/17/2018
 • 09/16/2018
 • 09/15/2018
 • 09/14/2018
 • 09/13/2018
 • 09/12/2018
 • 09/11/2018
 • 09/10/2018
 • 09/09/2018
 • 09/08/2018
 • 09/07/2018
 • 09/06/2018
 • 09/05/2018
 • 09/04/2018
 • 09/03/2018
 • 09/02/2018
 • 09/01/2018
 • 08/31/2018
 • 08/30/2018
 • 08/29/2018
 • 08/28/2018
 • 08/27/2018
 • 08/26/2018
 • 08/25/2018
 • 08/24/2018
 • 08/23/2018
 • 08/22/2018
 • 08/21/2018
 • 08/20/2018
 • 08/19/2018
 • 08/18/2018
 • 08/17/2018
 • 08/16/2018
 • 08/15/2018
 • 08/14/2018
 • 08/13/2018
 • 08/12/2018
 • 08/11/2018
 • 08/10/2018
 • 08/09/2018
 • 08/08/2018
 • 08/07/2018
 • 08/06/2018
 • 08/05/2018
 • 08/04/2018
 • 08/03/2018
 • 08/02/2018
 • 08/01/2018
 • 07/31/2018
 • 07/30/2018
 • 07/29/2018
 • 07/28/2018
 • 07/27/2018
 • 07/26/2018
 • 07/25/2018
 • 07/24/2018
 • 07/23/2018
 • 07/22/2018
 • 07/21/2018
 • 07/20/2018
 • 07/19/2018
 • 07/18/2018
 • 07/17/2018
 • 07/16/2018
 • 07/15/2018
 • 07/14/2018
 • 07/13/2018
 • 07/12/2018
 • 07/11/2018
 • 07/10/2018
 • 07/09/2018
 • 07/08/2018
 • 07/07/2018
 • 07/06/2018
 • 07/05/2018
 • 07/04/2018
 • 07/03/2018
 • 07/02/2018
 • 07/01/2018
 • 06/30/2018
 • 06/29/2018
 • 06/28/2018
 • 06/27/2018
 • 06/26/2018
 • 06/25/2018
 • 06/24/2018
 • 06/23/2018
 • 06/22/2018
 • 06/21/2018
 • 06/20/2018
 • 06/19/2018
 • 06/18/2018
 • 06/17/2018
 • 06/16/2018
 • 06/15/2018
 • 06/14/2018
 • 06/13/2018
 • 06/12/2018
 • 06/11/2018
 • 06/10/2018
 • 06/09/2018
 • 06/08/2018
 • 06/07/2018
 • 06/06/2018
 • 06/05/2018
 • 06/04/2018
 • 06/03/2018
 • 06/02/2018
 • 06/01/2018
 • 05/31/2018
 • 05/30/2018
 • 05/29/2018
 • 05/28/2018
 • 05/27/2018
 • 05/26/2018
 • 05/25/2018
 • 05/24/2018
 • 05/23/2018
 • 05/22/2018
 • 05/21/2018
 • 05/20/2018
 • 05/19/2018
 • 05/18/2018
 • 05/17/2018
 • 05/16/2018
 • 05/15/2018
 • 05/14/2018
 • 05/13/2018
 • 05/12/2018
 • 05/11/2018
 • 05/10/2018
 • 05/09/2018
 • 05/08/2018
 • 05/07/2018
 • 05/06/2018
 • 05/05/2018
 • 05/04/2018
 • 05/03/2018
 • 05/02/2018
 • 05/01/2018
 • 04/30/2018
 • 04/29/2018
 • 04/28/2018
 • 04/27/2018
 • 04/26/2018
 • 04/25/2018
 • 04/24/2018
 • 04/23/2018
 • 04/22/2018
 • 04/21/2018
 • 04/20/2018
 • 04/19/2018
 • 04/18/2018
 • 04/17/2018
 • 04/16/2018
 • 04/15/2018
 • 04/14/2018
 • 04/13/2018
 • 04/12/2018
 • 04/11/2018
 • 04/10/2018
 • 04/09/2018
 • 04/08/2018
 • 04/07/2018
 • 04/06/2018
 • 04/05/2018
 • 04/04/2018
 • 04/03/2018
 • 04/02/2018
 • 04/01/2018
 • 03/31/2018
 • 03/30/2018
 • 03/29/2018
 • 03/28/2018
 • 03/27/2018
 • 03/26/2018
 • 03/25/2018
 • 03/24/2018
 • 03/23/2018
 • 03/22/2018
 • 03/21/2018
 • 03/20/2018
 • 03/19/2018
 • 03/18/2018
 • 03/17/2018
 • 03/16/2018
 • 03/15/2018
 • 03/14/2018
 • 03/13/2018
 • 03/12/2018
 • 03/11/2018
 • 03/10/2018
 • 03/09/2018
 • 03/08/2018
 • 03/07/2018
 • 03/06/2018
 • 03/05/2018
 • 03/04/2018
 • 03/03/2018
 • 03/02/2018
 • 03/01/2018
 • 02/28/2018
 • 02/27/2018
 • 02/26/2018
 • 02/25/2018
 • 02/24/2018
 • 02/23/2018
 • 02/22/2018
 • 02/21/2018
 • 02/20/2018
 • 02/19/2018
 • 02/18/2018
 • 02/17/2018
 • 02/16/2018
 • 02/15/2018
 • 02/14/2018
 • 02/13/2018
 • 02/12/2018
 • 02/11/2018
 • 02/10/2018
 • 02/09/2018
 • 02/08/2018
 • 02/07/2018
 • 02/06/2018
 • 02/05/2018
 • 02/04/2018
 • 02/03/2018
 • 02/02/2018
 • 02/01/2018
 • 01/31/2018
 • 01/30/2018
 • 01/29/2018
 • 01/28/2018
 • 01/27/2018
 • 01/26/2018
 • 01/25/2018
 • 01/24/2018
 • 01/23/2018
 • 01/22/2018
 • 01/21/2018
 • 01/20/2018
 • 01/19/2018
 • 01/18/2018
 • 01/17/2018
 • 01/16/2018
 • 01/15/2018
 • 01/14/2018
 • 01/13/2018
 • 01/12/2018
 • 01/11/2018
 • 01/10/2018
 • 01/09/2018
 • 01/08/2018
 • 01/07/2018
 • 01/06/2018
 • 01/05/2018
 • 01/04/2018
 • 01/03/2018
 • 01/02/2018
 • 01/01/2018
 • 12/31/2017
 • 12/30/2017
 • 12/29/2017
 • 12/28/2017
 • 12/27/2017
 • 12/26/2017
 • 12/25/2017
 • 12/24/2017
 • 12/23/2017
 • 12/22/2017
 • 12/21/2017
 • 12/20/2017
 • 12/19/2017
 • 12/18/2017
 • 12/17/2017
 • 12/16/2017
 • 12/15/2017
 • 12/14/2017
 • 12/13/2017
 • 12/12/2017
 • 12/11/2017
 • 12/10/2017
 • 12/09/2017
 • 12/08/2017
 • 12/07/2017
 • 12/06/2017
 • 12/05/2017
 • 12/04/2017
 • 12/03/2017
 • 12/02/2017
 • 12/01/2017
 • 11/30/2017
 • 11/29/2017
 • 11/28/2017
 • 11/27/2017
 • 11/26/2017
 • 11/25/2017
 • 11/24/2017
 • 11/23/2017
 • 11/22/2017
 • 11/21/2017
 • 11/20/2017
 • 11/19/2017
 • 11/18/2017
 • 11/17/2017
 • 11/16/2017
 • 11/15/2017
 • 11/14/2017
 • 11/13/2017
 • 11/12/2017
 • 11/11/2017
 • 11/10/2017
 • 11/09/2017
 • 11/08/2017
 • 11/07/2017
 • 11/06/2017
 • 11/05/2017
 • 11/04/2017
 • 11/03/2017
 • 11/02/2017
 • 11/01/2017
 • 10/31/2017
 • 10/30/2017
 • 10/29/2017
 • 10/28/2017
 • 10/27/2017
 • 10/26/2017
 • 10/25/2017
 • 10/24/2017
 • 10/23/2017
 • 10/22/2017
 • 10/21/2017
 • 10/20/2017
 • 10/19/2017
 • 10/18/2017
 • 10/17/2017
 • 10/16/2017
 • 10/15/2017
 • 10/14/2017
 • 10/13/2017
 • 10/12/2017
 • 10/11/2017
 • 10/10/2017
 • 10/09/2017
 • 10/08/2017
 • 10/07/2017
 • 10/06/2017
 • 10/05/2017
 • 10/04/2017
 • 10/03/2017
 • 10/02/2017
 • 10/01/2017
 • 09/30/2017
 • 09/29/2017
 • 09/28/2017
 • 09/27/2017
 • 09/26/2017
 • 09/25/2017
 • 09/24/2017
 • 09/23/2017
 • 09/22/2017
 • 09/21/2017
 • 09/20/2017
 • 09/19/2017
 • 09/18/2017
 • 09/17/2017
 • 09/16/2017
 • 09/15/2017
 • 09/14/2017
 • 09/13/2017
 • 09/12/2017
 • 09/11/2017
 • 09/10/2017
 • 09/09/2017
 • 09/08/2017
 • 09/07/2017
 • 09/06/2017
 • 09/05/2017
 • 09/04/2017
 • 09/03/2017
 • 09/02/2017
 • 09/01/2017
 • 08/31/2017
 • 08/30/2017
 • 08/29/2017
 • 08/28/2017
 • 08/27/2017
 • 08/26/2017
 • 08/25/2017
 • 08/24/2017
 • 08/23/2017
 • 08/22/2017
 • 08/21/2017
 • 08/20/2017
 • 08/19/2017
 • 08/18/2017
 • 08/17/2017
 • 08/16/2017
 • 08/15/2017
 • 08/14/2017
 • 08/13/2017
 • 08/12/2017
 • 08/11/2017
 • 08/10/2017
 • 08/09/2017
 • 08/08/2017
 • 08/07/2017
 • 08/06/2017
 • 08/05/2017
 • 08/04/2017
 • 08/03/2017
 • 08/02/2017
 • 08/01/2017
 • 07/31/2017
 • 07/30/2017
 • 07/29/2017
 • 07/28/2017
 • 07/27/2017
 • 07/26/2017
 • 07/25/2017
 • 07/24/2017
 • 07/23/2017
 • 07/22/2017
 • 07/21/2017
 • 07/20/2017
 • 07/19/2017
 • 07/18/2017
 • 07/17/2017
 • 07/16/2017
 • 07/15/2017
 • 07/14/2017
 • 07/13/2017
 • 07/12/2017
 • 07/11/2017
 • 07/10/2017
 • 07/09/2017
 • 07/08/2017
 • 07/07/2017
 • 07/06/2017
 • 07/05/2017
 • 07/04/2017
 • 07/03/2017
 • 07/02/2017
 • 07/01/2017
 • 06/30/2017
 • 06/29/2017
 • 06/28/2017
 • 06/27/2017
 • 06/26/2017
 • 06/25/2017
 • 06/24/2017
 • 06/23/2017
 • 06/22/2017
 • 06/21/2017
 • 06/20/2017
 • 06/19/2017
 • 06/18/2017
 • 06/17/2017
 • 06/16/2017
 • 06/15/2017
 • 06/14/2017
 • 06/13/2017
 • 06/12/2017
 • 06/11/2017
 • 06/10/2017
 • 06/09/2017
 • 06/08/2017
 • 06/07/2017
 • 06/06/2017
 • 06/05/2017
 • 06/04/2017
 • 06/03/2017
 • 06/01/2017
 • 05/29/2017
 • 05/28/2017
 • 05/27/2017
 • 05/26/2017
 • 05/25/2017
 • 05/24/2017
 • 05/23/2017
 • 05/22/2017
 • 05/21/2017
 • 05/20/2017
 • 05/19/2017
 • 05/18/2017
 • 05/17/2017
 • 05/16/2017
 • 05/15/2017
 • 05/14/2017
 • 05/13/2017
 • 05/12/2017
 • 05/11/2017
 • 05/10/2017
 • 05/09/2017
 • 05/08/2017
 • 05/07/2017
 • 05/06/2017
 • 05/05/2017
 • 05/04/2017
 • 05/03/2017
 • 05/02/2017
 • 05/01/2017
 • 04/30/2017
 • 04/29/2017
 • 04/28/2017
 • 04/27/2017
 • 04/26/2017
 • 04/25/2017
 • 04/24/2017
 • 04/23/2017
 • 04/22/2017
 • 04/21/2017
 • 04/20/2017
 • 04/19/2017
 • 04/18/2017
 • 04/17/2017
 • 04/16/2017
 • 04/15/2017
 • 04/14/2017
 • 04/13/2017
 • 04/12/2017
 • 04/11/2017
 • 04/10/2017
 • 04/09/2017
 • 04/08/2017
 • 04/07/2017
 • 04/06/2017
 • 04/05/2017
 • 04/04/2017
 • 04/03/2017
 • 04/02/2017
 • 04/01/2017
 • 03/31/2017
 • 03/30/2017
 • 03/29/2017
 • 03/28/2017
 • 03/27/2017
 • 03/26/2017
 • 03/25/2017
 • 03/24/2017
 • 03/23/2017
 • 03/22/2017
 • 03/21/2017
 • 03/20/2017
 • 03/19/2017
 • 03/18/2017
 • 03/17/2017
 • 03/16/2017
 • 03/15/2017
 • 03/14/2017
 • 03/13/2017
 • 03/12/2017
 • 03/11/2017
 • 03/10/2017
 • 03/09/2017
 • 03/08/2017
 • 03/07/2017
 • 03/06/2017
 • 03/05/2017
 • 03/04/2017
 • 03/03/2017
 • 03/02/2017
 • 03/01/2017
 • 02/28/2017
 • 02/27/2017
 • 02/26/2017
 • 02/25/2017
 • 02/24/2017
 • 02/23/2017
 • 02/22/2017
 • 02/21/2017
 • 02/20/2017
 • 02/19/2017
 • 02/18/2017
 • 02/17/2017
 • 02/16/2017
 • 02/15/2017
 • 02/14/2017
 • 02/13/2017
 • 02/12/2017
 • 02/11/2017
 • 02/10/2017
 • 02/09/2017
 • 02/08/2017
 • 02/07/2017
 • 02/06/2017
 • 02/05/2017
 • 02/04/2017
 • 02/03/2017
 • 02/02/2017
 • 02/01/2017
 • 01/31/2017
 • 01/30/2017
 • 01/29/2017
 • 01/28/2017
 • 01/27/2017
 • 01/26/2017
 • 01/25/2017
 • 01/24/2017
 • 01/23/2017
 • 01/22/2017
 • 01/21/2017
 • 01/20/2017
 • 01/19/2017
 • 01/18/2017
 • 01/17/2017
 • 01/16/2017
 • 01/15/2017
 • 01/14/2017
 • 01/13/2017
 • 01/12/2017
 • 01/11/2017
 • 01/10/2017
 • 01/09/2017
 • 01/08/2017
 • 01/07/2017
 • 01/06/2017
 • 01/05/2017
 • 01/04/2017
 • 01/03/2017
 • 01/02/2017
 • 01/01/2017
Track Streams
1
thank u, next by Ariana Grande 909,240
2
Shallow by Lady Gaga 324,965
3
Woman Like Me (feat. Nicki Minaj) by Little Mix 323,210
4
Funky Friday by Dave 311,133
5
Without Me by Halsey 283,048
6
Let You Love Me by Rita Ora 282,172
7
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse by Post Malone 262,998
8
Happier by Marshmello 261,305
9
Promises (with Sam Smith) by Calvin Harris 253,789
10
ZEZE (feat. Travis Scott & Offset) by Kodak Black 249,178
11
Eastside (with Halsey & Khalid) by benny blanco 226,127
12
SICKO MODE by Travis Scott 213,139
13
Ruin My Life by Zara Larsson 209,754
14
Thursday by Jess Glynne 208,506
15
Lost Without You by Freya Ridings 208,471
16
Electricity (with Dua Lipa) by Silk City 208,086
17
Just Got Paid by Sigala 206,290
18
1999 by Charli XCX 206,021
19
Taki Taki (with Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) by DJ Snake 193,762
20
Arms Around You (feat. Maluma & Swae Lee) by XXXTENTACION 191,568
21
Better by Khalid 190,864
22
Back & Forth by MK 188,594
23
breathin by Ariana Grande 173,289
24
I Love It (& Lil Pump) by Kanye West 165,417
25
No Stylist by French Montana 164,300
26
Lucid Dreams by Juice WRLD 160,484
27
when the party's over by Billie Eilish 158,863
28
Sweet but Psycho by Ava Max 158,733
29
Taste (feat. Offset) by Tyga 156,279
30
In My Mind by Dynoro 155,175
31
Close To Me (with Diplo) (feat. Swae Lee) by Ellie Goulding 152,995
32
Bohemian Rhapsody - Remastered 2011 by Queen 152,639
33
Be Alright by Dean Lewis 152,555
34
Shotgun by George Ezra 152,339
35
BAD by XXXTENTACION 152,002
36
Kiss and Make Up by Dua Lipa 146,884
37
MIA (feat. Drake) by Bad Bunny 146,080
38
Body (feat. brando) by Loud Luxury 144,182
39
High Hopes by Panic! At The Disco 137,590
40
Bad Liar by Imagine Dragons 134,457
41
Better Now by Post Malone 133,950
42
BMT by Fredo 132,229
43
Goodbye (feat. Nicki Minaj & Willy William) by Jason Derulo 132,185
44
SAD! by XXXTENTACION 130,549
45
Falling Down - Bonus Track by Lil Peep 129,391
46
All I Am by Jess Glynne 128,128
47
Advice by Cadet 127,659
48
In My Feelings by Drake 127,527
49
God is a woman by Ariana Grande 127,264
50
Polaroid by Jonas Blue 120,735
51
Mo Bamba by Sheck Wes 118,795
52
Ay Caramba by Stay Flee Get Lizzy 113,549
53
no tears left to cry by Ariana Grande 111,288
54
Always Remember Us This Way by Lady Gaga 107,798
55
Empty Space by James Arthur 107,108
56
I Found You (with Calvin Harris) by benny blanco 104,630
57
Youngblood by 5 Seconds of Summer 103,023
58
Moonlight by XXXTENTACION 99,442
59
Girls Like You (feat. Cardi B) by Maroon 5 96,181
60
This Is Me by Keala Settle 93,645
61
Another One Bites The Dust - Remastered 2011 by Queen 93,406
62
Suncity (feat. Empress Of) by Khalid 92,146
63
Needed Time by Yxng Bane 91,328
64
Drip Too Hard (Lil Baby & Gunna) by Lil Baby 89,727
65
Natural by Imagine Dragons 89,116
66
Jocelyn Flores by XXXTENTACION 86,477
67
rockstar (feat. 21 Savage) by Post Malone 86,132
68
Best Life by Hardy Caprio 85,704
69
Homerton B by Unknown T 85,656
70
2002 by Anne-Marie 83,815
71
lovely (with Khalid) by Billie Eilish 83,216
72
One Kiss (with Dua Lipa) by Calvin Harris 82,267
73
Praise The Lord (Da Shine) by A$AP Rocky 81,386
74
Nonstop by Drake 81,044
75
Somebody To Love - Remastered 2011 by Queen 80,848
76
Rise by Jonas Blue 79,095
77
Mr. Brightside by The Killers 78,920
78
The Greatest Show by Hugh Jackman 78,871
79
Don't Stop Me Now - Remastered by Queen 78,793
80
Baby (feat. Marina and The Diamonds & Luis Fonsi) by Clean Bandit 78,716
81
Butterflies by AJ Tracey 77,311
82
Lucky You (feat. Joyner Lucas) by Eminem 76,810
83
I Fall Apart by Post Malone 76,431
84
All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey 76,274
85
God's Plan by Drake 75,662
86
I'll Be There by Jess Glynne 75,072
87
nASSty by D-Block Europe 74,928
88
Venom - Music From The Motion Picture by Eminem 74,573
89
Nice For What by Drake 74,456
90
Solo (feat. Demi Lovato) by Clean Bandit 74,145
91
Under Pressure - Remastered by Queen 73,775
92
I Like It by Cardi B 71,646
93
Money by Cardi B 71,423
94
A Million Dreams by Ziv Zaifman 71,077
95
Armed And Dangerous by Juice WRLD 70,718
96
Never Enough by Loren Allred 70,194
97
Killer Queen - Remastered 2011 by Queen 70,117
98
Rewrite The Stars by Zac Efron 70,046
99
If You're Over Me by Years & Years 69,633
100
Trip by Ella Mai 69,436
101
Topanga by Trippie Redd 69,139
102
Psycho (feat. Ty Dolla $ign) by Post Malone 68,020
103
Paradise by George Ezra 67,403
104
Pumpy (feat. AJ x Deno, Swarmz & Cadet) by Da Beatfreakz 66,756
105
Moves (feat. Snoop Dogg) by Olly Murs 66,474
106
changes by XXXTENTACION 65,472
107
10 Freaky Girls (with 21 Savage) by Metro Boomin 64,909
108
Jackie Chan by Tiësto 64,434
109
079ME by B Young 64,007
110
A Million Dreams by P!nk 63,264
111
REMEDY by Alesso 63,208
112
I'll Never Love Again - Film Version - Radio Edit by Lady Gaga 63,013
113
We Will Rock You - Remastered by Queen 62,543
114
These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) by Rudimental 61,718
115
Love Someone by Lukas Graham 61,627
116
Found What I've Been Looking For by Tom Grennan 61,195
117
FEFE (feat. Nicki Minaj & Murda Beatz) by 6ix9ine 60,639
118
London by AJ x Deno 59,884
119
Killshot by Eminem 59,032
120
SWISH by Tyga 58,894
121
Shape of You by Ed Sheeran 58,342
122
Hold My Girl by George Ezra 58,095
123
Love Made Me Do It by Cheryl 57,798
124
idontwannabeyouanymore by Billie Eilish 57,473
125
Last Christmas by Wham! 57,419
126
ocean eyes by Billie Eilish 57,348
127
New Rules by Dua Lipa 57,050
128
Wonderwall - Remastered by Oasis 56,462
129
Back To You - From 13 Reasons Why – Season 2 Soundtrack by Selena Gomez 55,913
130
The Other Side by Hugh Jackman 55,909
131
Wake Up in the Sky by Gucci Mane 55,816
132
Look What I Found by Lady Gaga 55,771
133
Life is Beautiful by Lil Peep 55,614
134
No Brainer by DJ Khaled 55,472
135
1400 / 999 Freestyle by Trippie Redd 55,294
136
Runaway by Lil Peep 55,099
137
Sex with My Ex by Lil Peep 54,635
138
LO(V/S)ER by AJ Tracey 53,890
139
Fine Girl by ZieZie 53,553
140
Believer by Imagine Dragons 53,048
141
6:30 by Geko 52,708
142
Havana by Camila Cabello 52,706
143
Africa by Toto 52,702
144
Too Good At Goodbyes by Sam Smith 52,465
145
Unforgettable by French Montana 52,369
146
Thunderclouds (with Sia, Diplo & Labrinth) by Sia 52,202
147
Fuck Love (feat. Trippie Redd) by XXXTENTACION 52,188
148
AirForce by DIG DAT 51,951
149
Love No More by Loud Luxury 51,941
150
Machine by Imagine Dragons 51,695
151
Say You Won't Let Go by James Arthur 51,467
152
IDGAF by Dua Lipa 51,334
153
Walk Alone (feat. Tom Walker) by Rudimental 51,195
154
Waste It On Me (feat. BTS) by Steve Aoki 51,115
155
Leave a Light On by Tom Walker 50,881
156
Everybody Dies In Their Nightmares by XXXTENTACION 50,687
157
Fine China by Future 50,584
158
Love Lies (with Normani) by Khalid 50,578
159
Look Alive (feat. Drake) by BlocBoy JB 50,191
160
From Now On by Hugh Jackman 50,182
161
Oh My by Dappy 50,180
162
Only You (with Little Mix) by Cheat Codes 49,977
163
Wondering by M.O 49,709
164
Come Alive by Hugh Jackman 49,590
165
bellyache by Billie Eilish 49,432
166
Riptide by Vance Joy 49,401
167
Halo by Beyoncé 49,377
168
This Feeling by The Chainsmokers 49,132
169
Congratulations by Post Malone 49,082
170
Beautiful (feat. Camila Cabello) by Bazzi 48,832
171
Happy Now (feat. Sandro Cavazza) by Kygo 48,594
172
Zero - From the Original Motion Picture "Ralph Breaks The Internet" by Imagine Dragons 48,571
173
I'm Yours by Jason Mraz 48,564
174
Feel It Still by Portugal. The Man 48,537
175
Cry Alone by Lil Peep 48,105
176
Perfect by Ed Sheeran 48,039
177
Energy (Stay Far Away) by Skepta 48,012
178
Ring Ring (feat. Mabel & Rich The Kid) by Jax Jones 47,779
179
There's No Way (feat. Julia Michaels) by Lauv 47,689
180
Fairytale of New York (feat. Kirsty MacColl) by The Pogues 47,521
181
Don't Look Back in Anger - Remastered by Oasis 47,329
182
sweetener by Ariana Grande 47,071
183
CRB Check (feat. Not3s) by Chip 46,981
184
XO TOUR Llif3 by Lil Uzi Vert 46,973
185
Naive by The Kooks 46,901
186
Crazy Little Thing Called Love - Remastered 2011 by Queen 46,766
187
Happier by Ed Sheeran 46,468
188
Don’t Matter To Me (with Michael Jackson) by Drake 46,461
189
Man Down (feat. AlunaGeorge) by Shakka 46,438
190
STARGAZING by Travis Scott 46,254
191
Broken Smile (My All) by Lil Peep 45,952
192
Do I Wanna Know? by Arctic Monkeys 45,920
193
All Girls Are The Same by Juice WRLD 45,783
194
Nevermind by Dennis Lloyd 45,741
195
Checklist (with Calvin Harris) (feat. WizKid) by Normani 45,721
196
Grace by Lewis Capaldi 45,660
197
Say My Name by David Guetta 45,625
198
One Shot by Mabel 45,512
199
Chasing Cars by Snow Patrol 45,260
200
I Want It That Way by Backstreet Boys 45,256